Thông tin loài chuột gặm nhấm, dịch vụ diệt chuột giá rẻ năm 2015

Lương thực bị thiệt hại trên toàn thế giới do chuột gây ra thật kinh khủng. Các chuyên gia ước tính số lương thực do chuột tiêu hủy mỗi năm đủ để nuôi 200 triệu người.
Read More