Công bố loài chuột cây mới được phát hiện ở Sơn La

Giới khoa học vừa công bố loài chuột cây mới ở gần đèo Lũng Lô, thuộc địa phận tỉnh Sơn La.
Read More