Video giới thiệu kiến sát thủ amazon

Lũ kiến nuôi một đàn rệp vừng khổng lồ để "thu hoạch" dịch ngọt mà rệp tiết ra. Hàng nghìn con kiến lửa bám vào nhau, tạo nên một loại bè độc nhất vô nhị để chuyển tới chỗ mới trong rừng Amazon.

- Các côn trùng trong đời sống
- Sự phát triển của các loài côn trùng và bò sát
- Côn trùng gây hại và phương pháp diệt hiệu quả
- Giải pháp phòng chống côn trùng có hại