Đèn DCT lưới điện: Đèn diệt côn trùng WELL WE-150-2S