Cung cấp sỉ/ lẻ thuốc diệt chuột KILLRAT tại quận Tân Bình