Cung cấp sỉ/ lẻ thuốc diệt chuột BIORAT tại quận Bình Chánh