Trình tự thực hiện diệt trừ dịch hại chuột, diệt chuột năm 2015

Trừ chuột phá hại hiệu quả

Với giầu kinh nghiệm Diệt trừ chuột hại lâu năm, xử lý côn trùng dịch hại dịch vụ diệt chuột an toàn của công ty T&C Việt Nam luôn tìm hiểu về những thói quen sinh hoạt của chuột gây hại , sau đó sử dụng các cách thực hiện diệt trừ dịch hại chuột theo trình tự sau:

>> 2 phương pháp diệt côn trùng, diệt chuột của Công Ty T&C

– Trừ chuột phá hại vòng ngoài:

Sử dụng phương pháp bẫy chuột hại thủ công và dùng vật tư chuyên nghiệp kiểm soát côn trùng dịch hại tiêu diệt chuột phá hại để ngăn ngừa và tiêu diệt chuột vòng ngoài (điểm xung quanh phạm vi cần bảo vệ) như: hành lang, vách chia rào, thảm cỏ… nhằm giảm bớt mật độ chuột phá hại di chuyển từ bên ngoài vào khu vực cần bảo vệ.

– Điều trị chuột vòng trong (khu vực cần bảo vệ):

Sử dụng biện pháp bẫy chuột gây hại thủ công và dùng vật tư chuyên nghiệp kiểm soát côn trùng dịch hại diệt trừ dịch hại chuột gây hại để diệt chuột .

Ngành kiểm soát côn trùng phá hại

Muốn trừ chuột phá hại hiệu quả cao nhất chúng ta cần sử dụng kết hợp các biện pháp khác nhau như: bẫy chuột , dùng vật tư chuyên ngành kiểm soát côn trùng phá hại .

+ Dùng bẫy chuột gây hại

Hằng ngày lắp đặt bẫy (bẫy kiềng và bẫy dính) luân phiên các vị trí chuột phá hại có thói quen lui tới. Công việc này cần sự kiên trì và dọn mỗi ngày để giảm nhanh số lượng chuột hại thường trú bên trong khu vực cần bảo vệ.

+ Dùng miếng bẫy có tẩm hoá chất vào thức xâm nhập của chuột phá hại

Sử dụng các chế phẩm sinh hoá (an toàn với con người) để Diệt trừ chuột phá hại . Các chế phẩm sinh hóa này có tác dụng đối với những động vật có cân nặng 1/2   quấy phá phải sẽ dẫn đến xuất huyết nội tạng, sốt mất nước và sẽ chết.