Các biện pháp phòng trừ chuột tháng 04 năm 2016

Những năm gần đây, nạn dịch côn trùng chuột phá hoại mùa màng xảy ra hết sức nghiêm trọng trên phạm vi cả nước. Kinh tế nông thôn cuối tuần xin giới thiệu một số biện pháp phòng trừ côn trùng chuột để bà con tham khảo.

>> Giới thiệu 3 thời kỳ nghiên cứu phân loại loài chuột

>> Phương pháp diệt chuột bằng bẫy đập 2016

>> Phương pháp nuôi mèo để diệt chuột 2016

Biện pháp diệt chuột bẫy cây trồng

Đây là biện pháp diệt côn trùng chuột hiệu quả cao, kinh tế và không gây ô nhiễm môi trường. Bà con trồng lúa ở một ruộng sớm để thu hút chuột đến trước khi gieo đại trà.

Ruộng bẫy nên gieo sớm hơn ruộng đại trà 25 ngày, diện tích khoảng 1.000m2.. Bao ruộng bằng hàng rào nylon cao khoảng 0,6m, dựng bên trong ruộng, cách bờ 0,5m. Trên hàng rào có gắn các lồng hom (miệng lồng quay ra ngoài) để côn trùng chuột vào được nhưng không ra được.

Khoảng 0,5m giữa bờ và hàng rào nylon được đào thành rãnh (sâu 20 - 25cm) luôn chứa đầy nước để chuột không đào lỗ chui vào. Đắp bờ đất rộng khoảng 30 - 40cm, cao ngang miệng hom, nối bờ chính của ruộng đến cửa mỗi hom.

Trung bình mỗi ruộng bẫy có thể bảo vệ được 2 - 2,5ha lúa xung quanh.

Biện pháp diệt chuột canh tác

Gieo cấy đồng loạt, vệ sinh đồng ruộng sau thu hoạch để diệt lúa chét, lúa rài.

Chặt và đốt các bụi cây trên cánh đồng, không để ruộng hoang hóa xen với các ruộng đang canh tác, không để bờ lớn và cỏ mọc rậm rạp.

Giữ nước trong giai đoạn lúa đòng và trổ để hạn chế chuột làm tổ và phá hại.

Biện pháp diệt chuột Cơ lý

Đào hang diệt chuột khi chúng tập trung sinh sản vào cuối vụ lúa. Làm cách này thường diệt được côn trùng chuột đang mang thai chuẩn bị đẻ hoặc cả tổ chuột con. 

Sử dụng nhiều loại bẫy cùng lúc để phá vỡ tính đa nhi của côn trùng chuột. Mồi đặt bẫy là cua đồng nướng.

Biện pháp Hóa học

Trong một vụ lúa, nhiều nhất chỉ nên sử dụng thuốc 2 lần. Lần 1 vào giai đoạn lúa đẻ nhánh - làm đòng khi thấy có biểu hiện mật số chuột quá cao. Lần 2 trong thời gian giữa 2 vụ lúa

Chỉ sử dụng thuốc có trong danh mục được phép sử dụng.

Khi sử dụng phải theo đúng chỉ dẫn an toàn ghi trên bao bì để không ảnh hưởng đến người và gia súc.

Xác chuột chết và bả thuốc còn dư phải thu gom, chôn sâu và xử lý bằng vôi bột ngay tại khu ruộng, xa nguồn nước sử dụng và khu dân cư để tránh ô nhiễm

Biện pháp sinh học

Nuôi các động vật ăn chuột như chó, mèo, trăn… Huấn luyện chó săn chuột và phát hiện hang côn trùng chuột để đào.

Không nên săn bắt các thiên địch của chuột trên đồng ruộng như chim cắt, chim cú, rắn hổ ngựa, rắn ráo… (các loại rắn này bắt chuột rất giỏi và không có nọc độc).